Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Despre noi Contabilitate si Consultanta Salarizare si Resurse Umane Contact


intocmirea si intretinerea documentelor contabile
inregistrarea cronologica a documentelor primare
intocmire registrul jurnal, inventar, de evidenta fiscala,etc
intocmire balante clienti, furnizori, mijloace fixe, balanta verificare lunara
intocmirea jurnalelor de vanzari, cumparari, registrul de casa, registrul de banca in lei si valuta, jurnalelor de tva.
calculul, intocmirea si depunerea declaratiilor aferente taxelor si impozitelor tuturor organismelor statului
intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale (bilanturile), si a tuturor anexeleor necesare
reprezentarea societatii in fata organelor de control.
instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare
reconcilierea periodica a conturilor de clienti si furnizori
stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
elaborarea raportului privind indicatorii de eficineta economico-financiari